Vocabulary

This vocabulary program can help students develop their vocabulary fast.

Module1 Lesson 1 Module1 Lesson 2 Module1 Lesson 3 Module1 Lesson 4 Module1 Lesson 5
1 Apple Ringo 33 Teacher Sensei 65 Brother Ani 97 House Ie 129 Some Ichibu
2 Fruit Kudamono 34 School Gakko 66 Sister Imoto 98 China Chugoku 130 Busy Biji
3 Vegetables Yasai 35 Uncle Ojisan 67 Pneumonia Haien 99 Moment Shunkan 131 President Shacho
4 Red Aka 36 Town Taun 68 Sick Byoki 100 Sad Kanashi 132 Score Sukoa
5 Green Midori 37 Bread Paan 69 Operation Sosa 101 Motivate Yaruki 133 Hard Hado
6 Noodles Men 38 Department Store Depato 70 Grandmother Sobo 102 Interest Risoku 134 Living Ribingu
7 Banana Banana 39 Alarm Aramu 71 Teenager Tin'eija 103 Storm Bofu 135 Company Kaisha
8 Fish Sakana 40 Child Kodomo 72 Cousin Itoko 104 Plans Yotei 136 Urgent Kinkyu
9 Tv Terebi 41 Mother Maza 73 Fishing Tsuri 105 Beach Kaigan 137 Hungry Kufuku
10 Milk Gyunyu 42 Pears Nashi 74 Serious Majime 106 Expensive Takai 138 Project Purojekuto
11 She Kanojo 43 Mathematics Sugaku 75 Accident Jiko 107 Usually Tsujo 139 Water Mizu
12 He Kare 44 Architecture Akitekucha 76 Intelligent Kashikoi 108 Documentary Bunsho No 140 Working Hataraku
13 Father Otosan 45 Science Kagaku 77 Remember Oboete Cru 109 Season Shizun 141 Nearly Hobo
14 Dog Inu 46 Pregnant Ninshin 78 Engaged Engeji 110 Next Tsugi 142 Freeway Furiu~Ei
15 Jacket Jaketto 47 Train Densha 79 Ocean Oshen 111 Week Shukan 143 Meeting Mitingu
16 Study Kenkyu 48 Wife Tsuma 80 Delicious Oishi 112 Traffic Kotsu 144 Lunch Chushoku
17 Girls Onnanoko 49 Hospital Byoin 81 Historical Rekishi 113 Sons Musuko 145 Famous Yumeina
18 Gardening Engei 50 Boyfriend Boifurendo 82 Problem Mondai 114 Bills Hoan 146 City Shiti
19 Work Shigoto 51 Motorbike Baiku 83 Coming Kitaru 115 License Menkyo 147 Guests Gesuto
20 Yellow Kiro 52 Boss Bosu 84 Programmer Purogurama 116 Packing Konpo 148 Visit Homon
21 English Eigo 53 Anxious Fuan 85 Grandfather Sofu 117 Holiday Ky┼źjitsu 149 Pool Puru
22 Cookies Kukki 54 Happy Happi 86 Cake Keki 118 Sometimes Tokidoki 150 Breeze Burizu
23 Bus Basu 55 Manager Maneja 87 Joking Jodan 119 Window Mado 151 Buy Konyu
24 Africa Afurika 56 Mom Mama 88 Leaving Tachisaru 120 Surfs Safin 152 Cold Korudo
25 Kitchen Diadokoro 57 Asia Ajia 89 Watch Tokei 121 Plan Keikaku 153 Family Kazoku
26 Internet Intanetto 58 Flying Furaingu 90 Money Okane 122 Happened Okotta 154 Meet Au
27 Movie Eiga 59 Cruising Kurujingu 91 Oysters Kaki 123 Really Hontoni 155 Meat Niku
28 Doctor Ishi 60 Dangerous Kiken 92 Last Night Sakuya 124 Upset Doyo 156 Mayor Shicho
29 Sleeping Nete 61 Angry Ikari 93 Eat Taberu 125 Relaxing Rirakkusu 157 Years Nen
30 London Rondon 62 Party Pati 94 Sandwich Sandoitchi 126 Interesting Omoshiroi 158 Clock Tokei
31 Eating Taberu 63 Late Osoi 95 Yesterday Kino 127 Presents Purezento 159 Shopping Shoppingu
32 WeddingKekkonshiki 64Baby96 Job Jobu 128 Finished Owarimashita 160 Singers Ri No Kashu
Module1 Lesson 6 Module1 Lesson 7 Module1 Lesson 8 Module1 Lesson 9 Module1 Lesson 10
161 Lasagne Razania 193 Soon Sugu Ni 225 257 Concert Konsato 289 Option Opushon
162 BBBQ Chicken Bbq Chikin 194 Around Araundo 226 Around Mawari 258 Class Kurasu 290 Worried Shinpai
163 Transport Yuso 195 Training Toreningu 227 259 Paris Pari 291 Difficult Muzukashi
164 Tonight Konya 196 Chiken Chikin 228 260 Forecast Yosoku 292 Leaked Riku
165 Convenient Benri 197 Dinner Yushoku 229 261 Paint Peinto 293 Garden Gaden
166 Easier Kantan 198 Road Rodo 230 262 News Nyusu 294 Raining Ame
167 Anytime Itsu demo 199 Truck Torakku 231 263 Clever Kashikoi 295 Plumbing Haikan
168 Credit Card Kurejittokado 200 Fit Fitto 232 264 296 Completed Kanryo
169 Strawberry Ichigo 201 Car Wash Sensha 233 265 Bicycle Jitensha 297 Forever Eien Ni
170 Sweet Amai 202 Automatic Jido 234 266 Wind Kaze 298 Snowing Yukigafuru
171 Lucky Rakki 203 Dark Daku 235 267 Elementary School Shogakko 299 Shower Shawa
172 Tired Tsukareta 204 Idea Aidea 236 268 Surprised Bikkuri 300 Permission Kyoka
173 Hear Kiku 205 Lost Rosuto 237 Lost Rosuto 269 Fever Netsu 301 Countries Kakoku
174 Husband Otto 206 Tennis Tenisu 238 270 Jog Jogu 302 Relax Rirakkusu
175 Tomorrow Ashita 207 Arrive Tochaku 239 271 Assume Sotei 303 Medicine Kusuri
176 Minutes Bu 208 Drive Doraibu 240 272 Hair Kami 304 Removed Sakujo
177 Stars Suta 209 Office Ofisu 241 Office Ofisu 273 Mouth Kuchi 305 Errands Yoji
178 Shoes Kutsu 210 Cooking Ryori 242 274 Hope Kibo 306 Normal Futsu
179 Cash Genkin 211 243 275 Thought Shiko 307 Popcorn Poppukon
180 Wrong Machigai 212 Carousel Karuseru 244 276 Best Besuto 308 Insects Konchu
181 Robots 213 Sour Sanmi 245 Sour Sawa 277 Choice Sentakushi 309 Tests Tesuto
182 Sure Tashikani 214 Exercise Ekusasaizu 246 Exercise Enshu 278 Appropriate Tekisetsu 310 Taste Aji
183 Possibly Osoraku 215 Healthy Herushi 247 279 Sleep Suimin 311 React React
184 Pudding Purin 216 Gymnasium Taiikukan 248 280 Weather Tenki 312 Found Mitsukarimash
185 Paying Shiharai 217 Reasons No Riyu 249 281 Natural Nachuraru 313 Passed Gokaku
186 Anyone Dare Demo 218 Footballers Sakka Senshu 250 Footballers Ri No Sakka Senshu 282 Invitations Shotai 314 Everyone Minna
187 Cook Kukku 219 Birds Tori 251 283 Finish Shiage 315 Since Iko
188 Rich Ritchi 220 Remind Rimaindo 252 284 Sailing Seringu 316 Neither Dochira Demon
189 Travelling Ryoko 221 Tickets Chiketto 253 285 Enough Jubun'na 317 Visitors Ri No Homon-S
190 Introduce Hajime 222 Sprayed Fukikake 254 286 Definitely Machigainaku 318 Plenty Purenti
191 Feeling Kimochi 223 Crying Naite Iru 255 287 Choose Sentaku 319 Something Nanika
192 Sausages Soseji 224 Understand Rikai Suru 256 288 Ready Redi 320 Public Holiday Shukujitsu
Module1 Lesson 11 Module1 Lesson 12 Module1 Lesson 13 Module1 Lesson 14 Module1 Lesson 15
321 Engineer Enjinia 353 Potatoes Jagaimo 385 Home Homu
322 Marathon Marason 354 Washed Senjo-Zumi 386 Smart Sumato
323 Winter Fuyu 355 Kilometers Kirometoru 387 Fanatical Fanatical
324 News Agency Tsushin-Sha 356 Grumpy Kimuzukashi 388 Fence Fensu
325 Nurse Nasu 357 Laying Fusetsu 389 Police Keisatsu
326 Church Kyokai 358 Roof Rufu 390 Professional Purofesshonaru
327 Puppy Koinu 359 Headache Zutsu 391 Outside Soto
328 Street Street 360 Shop Shoppu 392 Graduates Ri No Sotsugyosei
329 Ride Raido 361 Shame Haji 393 Fireman Shobo-Shi
330 Imitation Mozo-Hin 362 Poodle Pudoru 394 Parents Oya
331 Swim Oyogu 363 Barking Bar Eru 395 Products Seihin
332 Playing Asobu 364 Customers Kokyaku 396 Fisherman Ryoshi
333 Down Daun 365 Waiting Taiki-Chu 397 Probably Osoraku
334 Mean Heikin 366 Animals Dobutsu 398 Protesters Ri No Kogi-Sha
335 Else Sonohoka 367 Beer Biru 399 Approach Apurochi
336 Long Rongu 368 Reward Hoshu 400 Passive Passhibu
337 Black Burakku 369 Willing Yorokonde 401 Parts Patsu
338 North Pole Hokkyoku 370 Tea Ti 402 Walk Aruku
339 Resturant Resutoran 371 Nice Nisu 403 Dates Hidzuke
340 Bible Seisho 372 Friend Furendo 404 Ripe Juku Shita
341 Live Raibu 373 Summer Natsu 405 Mechanic Mekanikku
342 Wants U~Ontsu 374 Coffee Kohi 406 Books Hon
343 Full Furu 375 Chocolate Chokoreto 407 Socks Sokkusu
344 Hurry Isoide 376 Beetles Kabutomushi 408 Exported Ekusupoto-Zumi
345 Castle Shiro 377 Time Jikan 409 Table Teburu
346 King Kingu 378 Needs Nizu 410 Heater Hita
347 Fishing Rod Tsurizao 379 Scientists Ri No Kagaku-Sha 411 Clothes Fuku
348 Suburb Kogai 380 Pay Pei 412 Wearing Chakuyo
349 Started Kaishi 381 Island Shima 413 Broken Kowareta
350 Hours Jikan 382 Drink Dorinku 414 Kind Shurui
351 Beautiful Utsukushi 383 Researching Chosa-Chu 415 Embarrassed Hazukashi
352 Straight Away Sugu Ni 384 People Hito 416 Newspaper Shinbun