Particles

HOME HOME
1. Wa 11. Ka 21. Bakari 31. Kuse ni 41. -Tari 51. Sae 61. Koto
2. Ga 12. De 22. Dake 32. Mono no 42. Shi 52. Sura 62. -Kke
3. Mo 13. Ni 23. Shika 33. Tokoro ga 43. Tomo 53. Koso 63. -Tteba
4. De mo 14. E 24. Nomi 34. -Ba 44. Yara 54. Ne 64. -I
5. De mo 15. Kara 25. Kiri 35. -Tara 45. Dano 55. Yo 65. Mono
6. To 16. Made 26. No de 36. Nara 46. Nari 56. Wa 66. Ze
7. To wa 17. No 27. Mono de 37. Mono nara 47. De wa 57. Ka na 67. Zo
8. Ya 18. O 28. Keredomo 38. Tokoro 48. Dokoro 58. Kashira 68. Mono ka
9. To ka 19. Gurai 29. Tokoro de 39. Mono o 49. Toshite 59. Na 69. Ni
10. Nado 20. Hodo 30. No ni 40. -Nagara 50. Yori 60. Sa